на главную КМТ Статьи

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКТУ «СЕНС ЖИТТЯ» МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ

 

Вивчення поняття «сенс життя» особистості є одним з важливіших завдань, яке постає перед сучасною психологією у зв’язку з тим, що все більше людей звертається за допомогою до психологів, психотерапевтів, відносно питань, пов’язаних з усвідомленням і творенням життєвих сенсів. Виникають не лише питання щодо розкриття сутності сенсу життя як такого, а і відносно форм його побудови особистістю. Соціальне середовище пропонує людині стереотипні конструкти побудови життєвого сенсу. Такі конструкти можуть бути як універсальними, так й індивідуалізованими водночас. Значна кількість таких конфігурацій породжує тривогу, відчуття розгубленості в світі, що змінюється, еволюціонує. Проте, як зазначається у підходах екзистенційної психології, людині не слід використовувати загальноприйнятний сенс буття, вона має знайти або створити власний сенс, спираючись на свої цінності та переживання. Водночас, людині необхідно розібратися у тому, що саме пропонує їй соціальне середовище, яким чином запропоноване ззовні співвідноситься з її внутрішнім світобаченням. Тому питання щодо розроблення концепції побудови особистістю конструктивного сенсу власного життя, визначення критеріїв його позитивного і негативного переживання є вельми актуальними.

Подробнее...

 

Екзистенційні даності як регулятори поведінки особистості у ситуації конфлікту

Д. А. Панфілов

 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ДАНОСТІ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ

 

Вступ. Конфлікти, що виникають упродовж усього людського життя, мають свої позитивні та негативні аспекти. В негативному ключі конфлікти призводять до припинення або погіршення взаємовідносин, до побутових, сімейних суперечок на рівні міжособистісного спілкування. У виробничій сфері ведуть до погіршення продуктивності, злагодженості роботи в команді, зриву процесу переговорів, зниження мотивації; в політичній сфері – до кризи управління, економічного спаду, непослідовності політичного курсу, загострення міжкласової боротьби, посилення впливу фінансових кланів, до соціальних заворушень. Конфлікти між соціальними групами, у своєму крайньому вияві, можуть спричиняти кровопролиття, ксенофобію, нетерпимість до інших, зростання злочинності. Але є і позитивні сторони конфліктів, які часто ігноруються суспільством. На міжособистісному рівні конфлікти з оточуючими, як правило, стають відображенням внутрішньої особистісної конфронтації, конструктивне розв’язання якої веде до особистісного зростання, позитивно впливає на самооцінку людини.

 

Подробнее...

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ. ТРЕБОВАНИЕ РОСТА И ЭКЛЕКТИКА.

СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ. ТРЕБОВАНИЕ РОСТА И ЭКЛЕКТИКА.

Психология как теоретическая и практическая дисциплина находится на этапе активного роста и усложнения. Начиная с появления психоанализа, неофрейдизма, гуманистических направлений, бихевиоризма, трансперсонального подхода и т.д., вплоть до современных междисциплинарных подходов (нейропсихология, философско-психологические парадигмы), которые постоянно углубляются. Расширяется также круг клиентских запросов. Это в свою очередь предъявляет всё больше требований к специалисту. Притом требований трудновыполнимых. Таких как:

 

Подробнее...

 

КАК ЗАХОТЕТЬ ХОТЕТЬ

КАК ЗАХОТЕТЬ ХОТЕТЬ

Куда уходит желание?

 

Низкое женское либидо – распространенная современная проблема, которая имеет множество причин. Постоянные нехватка времени, стресс и усталость знакомы большинству женщин. Многие наши эмоции и желания вытесняются быстрым ритмом жизни на уровень бессознательного, где часто остаются незамеченными, пока не достигнут критического значения.

 

Подробнее...

 

Стыд и вина

Стыд и вина

 

Стыд и вина – эмоции, которые переживал каждый из нас – те самые нелюбимые, относимые многими к «плохим» и «нежелательным». Думаю, даже самым заядлым последователям гештальт психологии, пропагандирующим проживание каждой эмоции и глубокое погружение в весь спектр человеческих чувств, нелегко удается справляться со стыдом и виной. Почему так? Зачем нам эти эмоции? Откуда они берутся и как с ними совладать? Давайте поразмыслим над этим.

 

Подробнее...

 

Спонтанность как искусство быть

Зачем нужна спонтанность?

Спонтанность, в жизни каждого человека, имеет столь же важную роль, сколь сильно мы ее недооцениваем. Буквально слово «спонтанность» переводится с латыни как «свободная воля». Именно она позволяет нам чувствовать витальность, наслаждаться каждым жизненным проявлением, принимать активное участие в собственной судьбе, а не просто плыть по течению в непонятном направлении.

 

Подробнее...

 

Зависимости. Коротко о главном

Коротко о зависимостях

 

В наши дни, во время всемирного экономического кризиса и напряженной политической обстановки, актуальность проблемы патологических зависимостей значительно возрастает. Количество людей, страдающих этими расстройствами влечений постоянно увеличивается. В данной статье мы попробуем понять, почему так происходит, с кем, и как освободиться от психологической зависимости.

 

Подробнее...

 

Фрустрация VS поддержка – что эффективнее?

Фрустрация VS поддержка – что эффективнее?


Что такое фрустрация?

 

Слово «фрустрация» приобретает все большую популярность в наше время. Прежде чем рассмотреть этот феномен с психологической точки зрения, следует уточнить, о чем вообще идет речь, так как существует большое количество значений этого термина, и еще большее – правильных (и неправильных) его интерпретаций.

 

Подробнее...

 

Архетипы, внутри и вне нас

«Человеку со всей определённостью необходимы общие убеждения и идеи, которые придают смысл его жизни и помогают ему отыскивать свое место во Вселенной. Человек способен преодолеть совершенно невозможные трудности, если убежден, что это имеет смысл. И он терпит крах, если сверх прочих несчастий вынужден признавать, что играет роль в «сказке, рассказанной идиотом».

Подробнее...

 

«Беременность души, или засуньте свое мнение в задний проход»

Как давно вы чувствовали себя наполненной, счастливой и искрящейся изнутри? Как часто вы осознаете, что жизнь одна, и, проживая ее, вы постоянно делаете выбор: подчиняться социуму или жить, создавая самой себе жизнь, радуясь собственным успехам? Как давно вы разрешали себе создавать собственные солнечные дни, наполненные радости и удовлетворенности всем, что происходит? Кто-нибудь из вас задавался вопросом, что такое «беременность души»? И как мы проявляем себя в социуме?

Подробнее...

 
Еще статьи...

Поделитесь с друзьями

Вам интересна эта страница?